Buletin informativ

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliul local si Aparatului de specialitate al primarului

 

  • Constitutia Romaniei, republicata;
  • Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;
  • Legea nr.7/2004, republicata, privind Codul de Conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Regulamentele de organizare si functionare;