Hotarari ale Consiliului Local

29-01-2015 HCL 1 din 2015 Validarea unor dispozitii
29-01-2015 HCL 2 din 2015 Privind organizarea retelei scolare din comuna Sarasau,pentru anul scolar 2015-2016
29-01-2015 HCL 3 din 2015 Modificarea si completarea Hotararii nr. 25/2014 a Consiliului local privind<
29-01-2015 HCL 4 din 2015 Accesul si desfasurarea unor activitati din apropierea frontierei de stat
18-02-2015 HCL 5 din 2015 Aprobarea bugetului local pe anul 2015
18-02-2015 HCL 6 din 2015 Aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Sarasau, prin atragerea de fonduri europene in perioada 2014-2020
18-02-2015 HCL 7 din 2015 Aprobarea participarii comunei Sarasau la teritoriul Grupul de Actiune Locala Mara-Gutai, Maramures
18-02-2015 HCL 8 din 2015 Aprobarea primei inscrieri in Cartea Funciara a unor sectoare de drum
07-11-2016 HCL 35 din 2016 Extindere retea de canalizare in comuna Sarasau, judetul Maramures (strada Morii si DN19)
19-03-2015 HCL 9 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
02-04-2015 HCL 10 din 2015 Aprobarea atribuiri pasunii din comuna Sarasau prin inchiriere catre detinatorii de animale in vederea organizarii pasunatului
02-04-2015 HCL 11 din 2015 Privind valorificarea prin vanzare la licitatie
02-04-2015 HCL 12 din 2015 Aprobarea prelungirii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN
30-04-2015 HCL 13 din 2015 Achizitionarea unor tevi pentru comple
30-04-2015 HCL 14 din 2015 Aprobarea atribuirii pasunii din comuna Sarasau prin inchiriere catre detinatorii de animale in vederea organizarii pasunatului
21-05-2015 HCL 15 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
03-07-2015 HCL 16 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
30-07-2015 HCL 17 din 2015 Privind atribuirea si inchirierea contractului
30-07-2015 HCL 18 din 2015 Privind numirea Comisiei de receptie la termina
30-07-2015 HCL 19 din 2015 Validarea unei dispozitii
31-08-2015 HCL 20 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
10-09-2015 HCL 21 din 2015 privind aprobarea completarii inventarului publ
10-09-2015 HCL 22 din 2015 privind proiectul Reabilitare si modernizare s
06-10-2015 HCL 23 din 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2
04-11-2015 HCL 24 din 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 20
11-11-2015 HCL 25 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor loca
11-11-2015 HCL 26 din 2015 Acordarea unor facilitati fiscale pentru anul 2
11-11-2015 HCL 27 din 2015 privind completarea inventarului bunurilor care
11-11-2015 HCL 28 din 2015 aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de
11-11-2015 HCL 29 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
15-11-2015 HCL 30 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
25-11-2015 HCL 31 din 2015 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantare
25-11-2015 HCL 32 din 2015 Privind aprobarea participarii comunei Sarasau
25-11-2015 HCL 33 din 2015 Privind identificarea unei suprafete de teren s
18-12-2015 HCL 34 din 2015 Privind Rectificarea bugetului local pe anul 20
18-12-2015 HCL 35 din 2015 Privind aprobarea acordarii de cadouri copiilo
07-01-2016 HCL 1 din 2016 Privind validarea unei dispozitii
07-02-2016 HCL 2 din 2016 Privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul anului 2014
25-01-2016 HCL 3 din 2016 Privind constituirea si utilizarea fondului de rulment pe anul 2016
25-01-2016 HCL 4 din 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul
25-01-2016 HCL 5 din 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Sarasau, judetul Maramures"
25-01-2016 HCL 6 din 2016 Privind organizarea retelei scolare din comuna Sarasau, pentru anul scolar2016-2017
02-02-2016 HCL 7 din 2016 Aprobarea bugetului local pe anul 2016
02-02-2016 HCL 8 din 2016 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor(SMID), judetul Maramures, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sighetu Marmatiei
02-02-2016 HCL 9 din 2016 Privind aprobarea asocierii comunei Sarasau la constituirea unei Cooperative Agricole de gradul II MARAMURESUL AGRO COOPERATIVA AGRICOLA
31-03-2016 HCL10 din 2016 Rectificarea bugetului local pe 2016
31-03-2016 HCL 11 din 2016 Aprobarea atribuirii pasunilor din comuna Sarasau prin inchiriere catre detinatorii de animale in vederea organizarii pasunatului
31-03-2016 HCL 12 din 2016 Privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantarede la FNGCIMM AS IFN pentru implementarea proiectului "Centu local de informare turisca in comuna Sarasau si proximitati (Remeti, Sapanta,Campulung la Tisa):Dezvoltare si marketing turistic"
31-03-2016 HCL 13 din 2016 Privind aprobarea scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea sediu primarie in comuna Sarasau, judetul Maramures"
31-03-2016 HCL 14 din 2016 Privind reactualizarea Servicului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Sarasau
31-03-2016 HCL 15 din 2016 Privind actualizarea de analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Sarasau
31-03-2016 HCL 16 din 2016 Privind validarea dispozitiei nr. 51/21.03.2016 referitoare la desemnarea persoanei Responsabila care sa reprezinte comuna Sarasau, in Consiliul de administratie al Cooperativei Agricole MARAMURESUL AGRO COOPERATIVA AGRICOLA
07-11-2016 HCL 35 din 2016 Extindere retea de canalizare in comuna Sarasau, judetul Maramures (strada Morii si DN19)
07-11-2016 HCL 35 din 2016 Extindere retea de canalizare in comuna Sarasau, judetul Maramures (strada Morii si DN19)
12-05-2016 HCL17 DIN 2016 Privind actualizarea si detalierea drumurilor si strazilor apartinand domeniului public al comunei Sarasau, judetul Maramures
12-05-2016 HCL 18 din 2016 Privind instrumentarea proiectului "Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera de interes local din comuna Sarasau , judetul Maramures"
12-05-2016 HCL 19 DIN 2016 Privind aprobarea regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
12-05-2016 HCL 20 DIN 2016 Privind actualizare inventarului domeniului public al comunei Sarasau, jud. Maramures, in urma finalizarii investitiei "Reabilitare si modernizare sediu primarie in comuna Sarasau, jud. Maramures"
24-05-2016 HCL 21 DIN 2016 Constituirea si utilizarea fondului de rulment pe anul 2016
24-06-2016 HCL 22 DIN 2016 Privind alegerea comisiei de validare
24-06-2016 HCL 23 DIN 2016 Privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliul Local
24-06-2016 HCL 24 DIN 2016 Privind declararea ca legal constituit a consiliului local
24-06-2016 HCL 25 DIN 2016 Privind alegerea presedintelui de sedinta
24-06-2016 HCL 26 DIN 2016 Privind alegerea viceprimarului comunei Sarasau
28-07-2016 HCL 27 DIN 2016 Organizarea comisiilor pe domenii de activitate
28-07-2016 HCL 28 DIN 2016 Privind acordarea de premii elevilor care au participat la concursuri scolare si au obtinut rezultate eosebite in anul scolar 2015-2016 din cadrul Scolii Gimnaziale Sarasau
28-07-2016 HCL 29 DIN 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
28-07-2016 HCL 30 DIN 2016 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Sarasau, ca membru in Adunarea Generala a ADI-Maramures pentru mandatul 2016-2020
17-08-2016 HCL 31 DIN 2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016
05-10-2016 HCL 32 DIN 2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si adocumentatiei faza proiect tehnic-detalii de executie, aferenta obiectivul de investitii "Reabilitare si moderniare infrastructura rutiera de interes local in comuna Sarasau, jud. Maramures
05-10-2016 HCL 33 DIN 2016 Privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Sarasau, jud. Maramures in urma finalizarii investitiei "Centrul local de informare turistica in comuna Sarasau si proximitati (Remeti, Sapanta, Campulung la Tisa):Dezvoltare si marketing turistic"
05-10-2016 HCL 34 DIN 2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016
07-11-2016 HCL 35 din 2016 Extindere retea de canalizare in comuna Sarasau, judetul Maramures (strada Morii si DN19)
06-12-2016 HCL 36 din 2016 Validarea unei dispozitii Nr.125/15.11.2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
06-12-2016 HCL 37 din 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
06-12-2016 HCL 38 din 2016 Privind aprobarea acordării de cadouri cu ocazia ,,Sărbătorilor de iarnă,, preşcolarilor si şcolarilor (din invatamantul primar si gimnazial), locuitori ai comunei Sarasau
06-12-2016 HCL 39 din 2016 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
20-12-2016 HCL 40 din 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
20-12-2016 HCL 41 din 2016 Privind aprobare Plan de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Comunei Sarasau