Hotarari ale Consiliului Local

29-01-2015 HCL 1 din 2015 Validarea unor dispozitii
29-01-2015 HCL 2 din 2015 Privind organizarea retelei scolare din comuna Sarasau,pentru anul scolar 2015-2016
29-01-2015 HCL 3 din 2015 Modificarea si completarea Hotararii nr. 25/2014 a Consiliului local privind<
29-01-2015 HCL 4 din 2015 Accesul si desfasurarea unor activitati din apropierea frontierei de stat
18-02-2015 HCL 5 din 2015 Aprobarea bugetului local pe anul 2015
18-02-2015 HCL 6 din 2015 Aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Sarasau, prin atragerea de fonduri europene in perioada 2014-2020
18-02-2015 HCL 7 din 2015 Aprobarea participarii comunei Sarasau la teritoriul Grupul de Actiune Locala Mara-Gutai, Maramures
18-02-2015 HCL 8 din 2015 Aprobarea primei inscrieri in Cartea Funciara a unor sectoare de drum
07-11-2016 HCL 35 din 2016 Extindere retea de canalizare in comuna Sarasau, judetul Maramures (strada Morii si DN19)
19-03-2015 HCL 9 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
02-04-2015 HCL 10 din 2015 Aprobarea atribuiri pasunii din comuna Sarasau prin inchiriere catre detinatorii de animale in vederea organizarii pasunatului
02-04-2015 HCL 11 din 2015 Privind valorificarea prin vanzare la licitatie
02-04-2015 HCL 12 din 2015 Aprobarea prelungirii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN
30-04-2015 HCL 13 din 2015 Achizitionarea unor tevi pentru comple
30-04-2015 HCL 14 din 2015 Aprobarea atribuirii pasunii din comuna Sarasau prin inchiriere catre detinatorii de animale in vederea organizarii pasunatului
21-05-2015 HCL 15 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
03-07-2015 HCL 16 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
30-07-2015 HCL 17 din 2015 Privind atribuirea si inchirierea contractului
30-07-2015 HCL 18 din 2015 Privind numirea Comisiei de receptie la termina
30-07-2015 HCL 19 din 2015 Validarea unei dispozitii
31-08-2015 HCL 20 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
10-09-2015 HCL 21 din 2015 privind aprobarea completarii inventarului publ
10-09-2015 HCL 22 din 2015 privind proiectul Reabilitare si modernizare s
06-10-2015 HCL 23 din 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2
04-11-2015 HCL 24 din 2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 20
11-11-2015 HCL 25 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor loca
11-11-2015 HCL 26 din 2015 Acordarea unor facilitati fiscale pentru anul 2
11-11-2015 HCL 27 din 2015 privind completarea inventarului bunurilor care
11-11-2015 HCL 28 din 2015 aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de
11-11-2015 HCL 29 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
15-11-2015 HCL 30 din 2015 Rectificarea bugetului local pe anul 2015
25-11-2015 HCL 31 din 2015 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantare
25-11-2015 HCL 32 din 2015 Privind aprobarea participarii comunei Sarasau
25-11-2015 HCL 33 din 2015 Privind identificarea unei suprafete de teren s
18-12-2015 HCL 34 din 2015 Privind Rectificarea bugetului local pe anul 20
18-12-2015 HCL 35 din 2015 Privind aprobarea acordarii de cadouri copiilo
07-01-2016 HCL 1 din 2016 Privind validarea unei dispozitii
07-02-2016 HCL 2 din 2016 Privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul anului 2014
25-01-2016 HCL 3 din 2016 Privind constituirea si utilizarea fondului de rulment pe anul 2016
25-01-2016 HCL 4 din 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul
25-01-2016 HCL 5 din 2016 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul "Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in comuna Sarasau, judetul Maramures"
25-01-2016 HCL 6 din 2016 Privind organizarea retelei scolare din comuna Sarasau, pentru anul scolar2016-2017
02-02-2016 HCL 7 din 2016 Aprobarea bugetului local pe anul 2016
02-02-2016 HCL 8 din 2016 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Sistemului de Management Integrat al Deseurilor(SMID), judetul Maramures, a Regulamentului serviciului de salubrizare pentru judetul Maramures si a Caietului de sarcini privind delegarea serviciului in zona de colectare Sighetu Marmatiei
02-02-2016 HCL 9 din 2016 Privind aprobarea asocierii comunei Sarasau la constituirea unei Cooperative Agricole de gradul II MARAMURESUL AGRO COOPERATIVA AGRICOLA
31-03-2016 HCL10 din 2016 Rectificarea bugetului local pe 2016
31-03-2016 HCL 11 din 2016 Aprobarea atribuirii pasunilor din comuna Sarasau prin inchiriere catre detinatorii de animale in vederea organizarii pasunatului
31-03-2016 HCL 12 din 2016 Privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantarede la FNGCIMM AS IFN pentru implementarea proiectului "Centu local de informare turisca in comuna Sarasau si proximitati (Remeti, Sapanta,Campulung la Tisa):Dezvoltare si marketing turistic"
31-03-2016 HCL 13 din 2016 Privind aprobarea scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN pentru implementarea proiectului "Reabilitarea si modernizarea sediu primarie in comuna Sarasau, judetul Maramures"
31-03-2016 HCL 14 din 2016 Privind reactualizarea Servicului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Sarasau
31-03-2016 HCL 15 din 2016 Privind actualizarea de analiza si Acoperire a Riscurilor pentru comuna Sarasau
31-03-2016 HCL 16 din 2016 Privind validarea dispozitiei nr. 51/21.03.2016 referitoare la desemnarea persoanei Responsabila care sa reprezinte comuna Sarasau, in Consiliul de administratie al Cooperativei Agricole MARAMURESUL AGRO COOPERATIVA AGRICOLA
07-11-2016 HCL 35 din 2016 Extindere retea de canalizare in comuna Sarasau, judetul Maramures (strada Morii si DN19)
07-11-2016 HCL 35 din 2016 Extindere retea de canalizare in comuna Sarasau, judetul Maramures (strada Morii si DN19)
12-05-2016 HCL17 DIN 2016 Privind actualizarea si detalierea drumurilor si strazilor apartinand domeniului public al comunei Sarasau, judetul Maramures
12-05-2016 HCL 18 din 2016 Privind instrumentarea proiectului "Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera de interes local din comuna Sarasau , judetul Maramures"
12-05-2016 HCL 19 DIN 2016 Privind aprobarea regulamentului privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita
12-05-2016 HCL 20 DIN 2016 Privind actualizare inventarului domeniului public al comunei Sarasau, jud. Maramures, in urma finalizarii investitiei "Reabilitare si modernizare sediu primarie in comuna Sarasau, jud. Maramures"
24-05-2016 HCL 21 DIN 2016 Constituirea si utilizarea fondului de rulment pe anul 2016
24-06-2016 HCL 22 DIN 2016 Privind alegerea comisiei de validare
24-06-2016 HCL 23 DIN 2016 Privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliul Local
24-06-2016 HCL 24 DIN 2016 Privind declararea ca legal constituit a consiliului local
24-06-2016 HCL 25 DIN 2016 Privind alegerea presedintelui de sedinta
24-06-2016 HCL 26 DIN 2016 Privind alegerea viceprimarului comunei Sarasau
28-07-2016 HCL 27 DIN 2016 Organizarea comisiilor pe domenii de activitate
28-07-2016 HCL 28 DIN 2016 Privind acordarea de premii elevilor care au participat la concursuri scolare si au obtinut rezultate eosebite in anul scolar 2015-2016 din cadrul Scolii Gimnaziale Sarasau
28-07-2016 HCL 29 DIN 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
28-07-2016 HCL 30 DIN 2016 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Sarasau, ca membru in Adunarea Generala a ADI-Maramures pentru mandatul 2016-2020
17-08-2016 HCL 31 DIN 2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016
05-10-2016 HCL 32 DIN 2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici si adocumentatiei faza proiect tehnic-detalii de executie, aferenta obiectivul de investitii "Reabilitare si moderniare infrastructura rutiera de interes local in comuna Sarasau, jud. Maramures
05-10-2016 HCL 33 DIN 2016 Privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Sarasau, jud. Maramures in urma finalizarii investitiei "Centrul local de informare turistica in comuna Sarasau si proximitati (Remeti, Sapanta, Campulung la Tisa):Dezvoltare si marketing turistic"
05-10-2016 HCL 34 DIN 2016 Rectificarea bugetului local pe anul 2016
07-11-2016 HCL 35 din 2016 Extindere retea de canalizare in comuna Sarasau, judetul Maramures (strada Morii si DN19)
06-12-2016 HCL 36 din 2016 Validarea unei dispozitii Nr.125/15.11.2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
06-12-2016 HCL 37 din 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
06-12-2016 HCL 38 din 2016 Privind aprobarea acordării de cadouri cu ocazia ,,Sărbătorilor de iarnă,, preşcolarilor si şcolarilor (din invatamantul primar si gimnazial), locuitori ai comunei Sarasau
06-12-2016 HCL 39 din 2016 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
20-12-2016 HCL 40 din 2016 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
20-12-2016 HCL 41 din 2016 Privind aprobare Plan de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Comunei Sarasau
09-01-2017 HCL 1 din 2017 Privind acoperirea deficitului bugetar al secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul anului 2015
28-02-2017 HCL 3 din 2017 Privind organizarea reţelei şcolare din comuna Sarasau, pentru anul şcolar 2017-2018
28-02-2017 HCL 4 din 2017 Privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea funcţiei de audit intern
28-02-2017 HCL 5 din 2017 Privind iniţierea demersurilor de actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SARASAU, avand in vedere modificările care au intervenit in tendinţele de dezvoltare a Comunei Sarasau si ale limitelor administrative
28-02-2017 HCL 6 din 2017 Privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi desfasurarea activităţilor statutare prevăzute in Statutul Filialei Judeţene Maramureş a Asociaţiei Comunelor din Romania
28-02-2017 HCL 7 din 2017 Accesul si desfasurarea unor activitati in apropierea frontierei de stat
06-03-2017 HCL 8 din 2017 Privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii si a indicatorilor tehnico-economici referitor la obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Sarasău, judeţul Maramureş”
30-03-2017 HCL 10 din 2017 Aprobarea atribuirii păşunilor din comuna Sarasau prin închiriere către deţinătorii de animale in vederea organizării pasunatului
30-03-2017 HCL 11 din 2017 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta din comuna SARASAU
30-03-2017 HCL 12 din 2017 Privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna SARASAU
30-03-2017 HCL 13 din 2017 Privind aprobarea cotei de motorina la autovehiculul din dotarea Primăriei comunei Sarasau
25-05-2017 HCL 14 din 2017 Rectificarea bugetului local pe anul 2017
25-05-2017 HCL 15 din 2017 Privind distribuirea către populaţie a unităţilor de compostare individuală achiziţionate în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş
25-05-2017 HCL 16 din 2017 Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului avand ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, partea de nord a judeţului cuprinzând: LOT 1 : Zona 2 Sighetu Marmatiei si LOT 2 : Zona 3 Moisei
25-05-2017 HCL 17 din 2017 Privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 39/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
25-05-2017 HCL 18 din 2017 Privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judeţul Maramureş
25-05-2017 HCL 19 din 2017 Aprobarea Raportului de reevaluare a activelor fixe corporale aflate in proprietatea Unitatii Administrativ Teritoriale Sarasau, judeţul Maramure
25-05-2017 HCL 20 din 2017 Privind vanzarea prin licitaţie publica a unui vehicul „excavator cu senile”
25-05-2017 HCL 21 din 2017 Privind vanzarea prin licitaţie publica a unui vehicul „tractor rutier”
27-07-2017 HCL 22 din 2017 Validarea unei dispoziţii Nr.91/20.07.2017 . Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
27-07-2017 HCL 23 din 2017 Privind trecerea din domeniui public al Statului Roman in domeniul Public al Comunei Sarasau, judeţul Maramureş a unui teren in suprafaţa de 6194 mp pentru construcţia unei Săli de sport
27-07-2017 HCL 24 din 2017 Privind aprobarea întabulării în Cartea Funciară a dreptului de proprietate pentru imobilele: Construcţia Scolii si terenul aferent
30-03-2017 HCL 9 din 2017 APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
28-02-2017 HOTĂRÂREA nr. 2 din 2017 .Referitor la modificarea H.C.L. nr. 39 din 2016 privind satabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017
23-08-2017 HCL 25 din 2017.Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sarasău.
23-08-2017 HCL nr. 26 din 2017.Privind aprobare Plan de ocupare a funcțiilor publice pentrua aparatul propriu de specialitate al Primarului Comune Sarasăui
11-09-2017 HCL 27 din 2017.Privind implementarea proiectului:„Înființare teren de sport în comuna Sarasău”
31-10-2017 HCL nr. 28 din 2017.Validarea unei dispoziții Nr.123 din 27.09.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
31-10-2017 HCL 29 din 2017.Privind atribuirea și încheierea contractului de delegare a serviciului de salubrizare în comuna Sarasău pe o perioadă de 6 luni.
23-11-2017 HCL nr. 30 din 2017. Privind aprobarea acordării de cadouri cu ocazia „Sărbătorilor de iarnă” preșcolarilor și școlarilor (din învățământul primar și gimnazial),locuitori ai comunei Sarasău.
23-11-2017 HCL nr. 31 din 2017.Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Sarasău.
23-11-2017 HCL 32 din 2017.Rectificarea bugetului local pe 2017.
23-11-2017 HCL 33 din 2017. Stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018.
14-12-2017 HCL 34 din 2017. Validarea unei dispoziții Nr. 153 din 04.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
14-12-2017 HCL 35 din 2017. Rectificarea bugetului local pe anul 2017.
14-12-2017 HCL 36 din 2017. Modificarea și completarea H.C.L nr. 33 din 2017 privind stabilirea impozitelor ți taxelor locale pentru anul 2018.