PREZENTARE

      În partea de nord a judeţului şi în cadrul unităţii de relief cunoscute sub numele de Depresiunea Maramureşului se află  şi satul Sarasău fiind reşedinţă de comună, având ca sat aparţinător localitatea Iapa, în prezent cartier al  municipiului Sighetu-Marmaţiei. Din anul 1968 localitatea Sarasău a rămas cu statut de comună fără sate aparţinătoare. Oraşul cel mai apropiat de Sarasău este Sighetu-Marmaţiei, situat la o distanţă de  6-7 km., iar faţă de municipiul Baia Mare, reşedinţă a judeţului Maramureş, se află la o distanţă de 80 km.

       Comuna Sarasău se învecinează la nord cu localitatea Slatina, azi pe teritoriul Ucrainei, la est cu municipiul Sighetu -Marmaţiei, la vest cu localitatea Câmpulung la Tisa,iar în partea de sud se află dealurile care fac trecerea spre zona muntoasă a munţilor vulcanici(Oaş, Gutâi,Ţibleş).Sarasăul este legat de reşedinţa judeţului prin drumul judeţean D.J.109 Seini –Sighetu-Marmaţiei şi prin drumul D.N.19 Sighetu-Marmaţiei  - Baia Mare. Şoseaua este modernizată cu două benzi de circulaţie. Prin comună trece şi o cale ferată care face legătura între Sighetu-Marmaţiei –Câmpulung la Tisa  - Treresva (Ucraina).

       Sighetu Marmaţiei a fost din timpuri îndepărtate centrul cultural pentru toţi maramureşenii de dincoace de deal (numit şi Maramureşul Istoric). Aici s-au format primii intelectuali ai satului şi tot aici îşi trimit şi în prezent mulţi săteni copiii la şcoală, pentru a urma licee, şcoli profesionale sau, mai nou, şcoli postliceale sau colegii.
        Coordonate geografice :41° 91'55” longitudine estică, 47°57'25” latitudine nordică, altitudinea 242,12 m.Suprafaţa comunei Sarasău este de 2171 ha. din care vatra satului are o suprafată de 71 ha., cuprinzând următoarele zone :
·  zone de locuit;
·  centrul civic cu o suprafaţă de 5 ha;

·  zone de producţii agricole;

·  dotări sportive;

·   spaţii verzi;

·   cimitire;

·   ape;

·   drumuri.

          Agricultura dispune de o suprafaţă de 1513 ha. din care 329 ha. reprezentând teren arabil, 990 ha. păşuni şi fâneţe naturale,194 ha. livezi. Suprafaţa fondului forestier este de 176 ha. Pe teritoriul comunei Sarasău se disting urmatoarele forme de relief :

       1.Lunca Tisei  cu aspect de plan uşor văluit, care este împărţit în două părţi diferenţiate între ele ca şi lăţime. Partea estică ajunge până la 400 m. lăţime şi 1,2 km. lungime, iar partea vestică este mai lată, între 600-1200 m. unde Tisa prezintă numeroase meandre şi braţe calmetate.  

       2.Terasele Tisei  pe teritoriul comunei se întâlnesc două terase: Terasa I  se întinde de la Nord de vatra satului cu o lungime de 1300 m. şi înalţime 50-500 m. fiind uşor înclinată între 2-2,5% ridicându-se cu 2-2,5 m. deasupra luncii Tisei.Terasa II  are o altitudine de 4 m. deasupra luncii Tisei, altitudinea relativă fiind de 200 m. Lăţimea terasei este de 400-1000 m., vatra satului Sarasău fiind aşezată pe această terasă. Relieful conunei Sarasău este format din dealuri. Altitudinea acestor dealuri este cuprinsă între 25-35% fiind brăzdaţi de numeroşi afluenţi ai văii Sarasăului.

        Reţeaua hidrologică este destul de bogată . Principalul râu este Tisa, care străbate satul şi în care se varsă Valea Sarasăului colectând pâraiele coborâte din zona muntoasă . Cele mai importante văi sunt:Valea de Dupădeal,Valea Cetăţelei,Valea Poienei şi Valea Cioncaşului.

        Clima, ca în întreaga regiune, este moderată de tip  temperat continental. Iernile sunt destul de geroase, cu zăpadă abundentă, lapoviţă şi ploi reci şi se întind pe o perioadă destul de lungă, uneori de la sfârşitul lunii octombrie până prin luna martie . Temperatura medie cea mai scăzută de –10°C şi cea mai ridicată de +38°C în luna iulie.Verile sunt scurte, răcoroase şi cu multe precipitaţii.