Author: Danut

Declarații de avere și interes consilieri locali 2021

Declarații de avere și interes consilieri locali 2021

Masuratori sectorul cadastral

Cetățenii care dețin teren în sectorul cadastral nr. 4 de pe raza comunei Sarasău, sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei comunei Sarasău, Joi 12 SEPTEMBRIE 2019, ora 8:30. Vor avea loc măsurători de teren în ”ZĂVOI”, în cadrul proiectului „Cadastrare Sistematică” în sectorul cadastral nr. 4 , lângă STAȚIA DE EPURARE. Vă rugăm să prezentați documentele justificative pentru terenurile care urmează a fi măsurate.
Vă mulțumim.
Primăria și Consiliul Local Sarasău.

Interes general

în data de 22.04.2019 persoanele care dețin teren în perimetru delimitat (de la strada Tineretului mai jos) să se prezinte la Primăria Sarasău împreună cu documentele pe teren (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare etc)

Biserica de zid cu hramul „Sfinții Arhangheli”

Această biserică poate fi datată relativ, doar din perioada secolelor XV-XVI. Conform tradiţiei locale, biserica a fost zidită de către soţia unui boier moldovean, Doamna Bălaşa, carear fi fost originară din acest sat. În această biserică, de-a lungul anului 1704, horepiscopul (episcop misionar) Iosif din Maramureş (declarat sfânt de Biserica Ortodoxă Română), a slujit de mai multe ori. Frescele din interior au fost pictate de cunoscutul zugrav de biserici greco-catolice din secolul XX, Traian Bilţiu Dăncuş.

Vechea biserică este obiectul unui litigiu aprins între ortodocşi şi greco-catolici, începând din 1997.

Sursa: Wikipedia.org

Sari la conținut