Atributii secretar

1. Participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului Local,

2. Coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local,

3. Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii consilierilor la sedintele Consiliului Local,

4. Avizeaza pentru legalitate dispozitiile Primarului,

5. Urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal,

6. Asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local la cererea Primarului sau a 1/3 din numarul consilierilor in functie, si coordoneaza efectuarea lucrarilor de secretariat,

7. Pregateste lucrarile supuse dezbaterii Consiliului Local,

8. Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele intereste, a actelor emise de Consiliului Local sau de Primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,

9. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si a dispozitiilor cu caracter normative,

10. Elibereaza extrase sau orice copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, in afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii,

11. Asigura numararea voturilor si consemneaza rezultatul votarii pe care il prezinta presedintelui de sedinta,

12. Informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar adoptarii fiecarei hotarari,

13. Asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a seditei anterioare, solicitand acordul celor in drept,

14. Asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginii, semnarea si stampilarea acestora,

15. Urmareste ca la deliberarea si la adoptarea hotararilor sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in incompatibilitati, si face cunoscute sanctiunile stabilite in aceste cazuri,

16. Prezinta in fata Consiliului Local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarare sau a altor masuri supuse dezbaterii Consiliului Local, pe care le considera ilegale,

17. Contrasemneaza, in conditiile legii, hotararile pe care le considera legale,

18. Il informeaza pe Prefect, in termenul stabilit, asupra obiectiilor cu privire la legalitatea hotararilor adoptate de Consiliului Local,

19. Poate propune Primarului, inscrierea unor probleme in proiectul ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local,

Sari la conținut