Hotărârile autorității deliberative

HCL PE ANUL 2023

HCL PE ANUL 2022

HCL 36 DIN DECEMBRIE 2021

HCL 35 DIN DECEMBRIE 2021

HCL 34 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 33 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 32 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 31 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 30 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 29 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 28 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 27 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 26 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 25 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 24 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 23 DIN NOIEMBRIE 2021

HCL 22 DIN OCTOMBRIE 2021

HCL 21 DIN OCTOMBRIE 2021

HCL 20 DIN OCTOMBRIE 2021

HCL 19 DIN SEPTEMBRIE 2021

HCL 18 DIN AUGUST 2021

HCL 17 DIN AUGUST 2021

HCL 16 DIN IUNIE 2021

HCL 15 DIN APRILIE 2021

HCL 14 DIN MARTIE 2021

HCL 13 DIN MARTIE 2021

HCL 12 DIN MARTIE 2021

HCL 11 DIN MARTIE 2021

HCL 10 DIN MARTIE 2021

HCL 09 DIN MARTIE 2021

HCL 08 DIN MARTIE 2021

HCL 07 DIN IANUARIE 2021

HCL 06 DIN IANUARIE 2021

HCL 05 DIN IANUARIE 2021

HCL 04 DIN IANUARIE 2021

HCL 03 DIN IANUARIE 2021

HCL 02 DIN IANUARIE 2021

HCL 01 DIN IANUARIE 2021

HCL PE ANUL 2021

HCL-41-DIN-DECEMBRIE-2020

HCL-40-DIN-DECEMBRIE-2020

HCL-39-DIN-DECEMBRIE-2020

HCL-38-DIN-DECEMBRIE-2020

HCL-37-DIN-DECEMBRIE-2020

HCL-36-DIN-DECEMBRIE-2020

HCL-36-DIN-DECEMBRIE-2020

HCL-35-DIN-DECEMBRIE-2020

HCL-34-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-33-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-32-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-31-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-30-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-29-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-28-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-27-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-26-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-25-DIN-NOIEMBRIE-2020

HCL-24-DIN-SEPTEMBRIE-2020

HCL-23-DIN-SEPTEMBRIE-2020

HCL-22-DIN-AUGUST-2020

HCL-21-DIN-IULIE-2020

HCL-20-DIN-IULIE-2020

HCL-19-DIN-IULIE-2020

HCL-18-IUNIE-DIN-2020

HCL-17-DIN-IUNIE-2020

Hcl-16-din-2020-DIN-28-MAI-2020

Hcl-15-din-2020-DIN-28-MAI-2020

HCL-14-DIN-30-APRILIE-2020

HCL 13 DIN 2020

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL 12 DIN 2020

Aprobarea achiziționării unor suprafețe de teren în domeniul public al comunei Sarasău în vederea realizării obiectivului de investiție :”REALIZAREA UNUI SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA SARASĂU”

HCL 11 DIN 2020

Privind atestarea domeniului public al comunei Sarasău pentru următoarele imobile: imobilul cu nr. cadastral 50185 în suprafață de 2024 mp înscris în C.F. 50185, imobilul cu nr. cadastral 50186 în suprafață de 2024 mp înscris în C.F. 50186

HCL 10 DIN 2020

Aprobarea atribuirii pășunilor din comuna Sarasău prin închiriere către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului.

HCL 9 DIN 2020

Privind acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren , proprietatea comunei Sarasău în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ

HCL 8 DIN 2020

Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Sarasău

HCL 7 DIN 2020

Privind actualizarea Planului de Analiză și acoperire a Riscurilor pentru comuna Sarasău

HCL 6 DIN 2020

Privind elaborarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare Școala Gimnazială Sarasău, județul Maramureș”, Axa prioritară 10- Obiectiv specific 10.1.

HCL 5 DIN 2020

APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

HCL 04 DIN 2020

Privind aprobarea contului de încheiere a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 Decembrie 2019

HCL 03 DIN 2020

Privind atestarea domeniului public al comunei Sarasău pentru următoarele imobile:imobilul cu nr. cadastral 50343 în suprafață de 2719970 mp înscriși în C.F. 50343, imobilul cu nr. cadastral 50305 în suprafață de 510015 mp înscriși în C.F. 50305, imobilul cu nr. cadastral 55427 în suprafață de 2170023 mp înscriși în C.F. 55427, imobilul cu nr. cadastral 50243 în suprafață de 290005 mp înscriși în C.F. 50243.

HCL 02 DIN 2020

Privind organizarea rețelei școlare din comuna Sarasău , pentru anul școlar 2020-2021

HCL 01 DIN 2020

Cu privire la aprobarea documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea Funciară a comunei Sarasău a imobilului teren de natură arabil în suprafață de 8941 metri pătrați din C.F. 50426- Sarasău număr Top.101101/2/12/3//1 dezmembrat în suprafață de 8941 metri pătrați cu înscriere provizorie în cartea funciară.

HCL PE ANUL 2020

HCL 41 DIN 2019

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 40 DIN 2019

Privind aprobarea documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea Funciară a comunei Sarasău a următoarelor imobile: – teren de natură drum, fără date de Carte Funciară cu întăbularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, conform anexei 1.1; – teren de natură drum, fără date de Carte Funciară cu înscriere provizorie în Cartea Funciară conform Anexei 1.2;

HCL 39 DIN 2019

Abrobarea achiziționării unor suprafețe de teren în vederea realizării obiectivului de investiție:” REALIZAREA UNUI SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA SARASĂU”

HCL 38 DIN 2019

Privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilieri locali ai comunei Sarasău

HCL 37 DIN 2019

Privind aprobarea deschiderii a două conturi bancare -euro și lei – la Banca Transilvania- Sighetu Marmației pentru obiectivul de investiții ” Prevenirea și apărarea comunei în situații de urgență/PREVENTION AND COMMON DEFENSE IN EMERGENCYSITUATIONS ”

HCL 36 DIN 2019

Privina aprobarea proiectului ”Prevenirea și apărarea comunei în situații de urgență/PREVENTION AND COMMON DEFENSE IN EMERGENCYSITUATIONS și a cheltuielilor legate de acest proiect

HCL 35 DIN 2019

Privind acordarea de cadouri cu ocazia Sărbătorilor de iarnă preșcolarilor și școlarilor(din învățământul primar și gimnazial), locuitori ai comunei Sarasău

HCL 34 DIN 2019

Validarea unei dispoziții Nr.97/13.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 33 DIN 2019

Privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Marmureș

HCL 32 DIN 2019

Stabilirea impozitelor și taxelor pe anul 2020

HCL 31 DIN 2019

Privind aprobarea documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea Funciară a comunei Sarasău a construcțiilor C1 și C3 cu întăbularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, amplasate pe imobilul înscris CF nr.50132 UAT Sarasău, sub nr. Cad. 50132

HCL 30 DIN 2019

Privind aprobarea documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea Funciară a comunei Sarasău a imobilului teren de natură curți construcții în suprafață de 1284 mp din C.F. 50520- Sarasău număr top. 183/2/2/2/2/1 dezmembrat în suprafață de de 1284 mp și a construcțiilor C1 și C2 întăbularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară

HCL 29 DIN 2019

Privind aprobarea documentației cadastrale privind înscrierea în Cartea Funciară a comunei Sarasău a imobilului teren de natură curți construcții în suprafață de 454 mp din C.F. 50520- Sarasău număr top. 183/2/2/2/2/1 dezmembrat în suprafață de de 454 mp și a construcției C1 cu întăbularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară și construcția C2 cu înscriere provizorie în Cartea Funciară

HCL 28 DIN 2019

Privind aprobarea cofinanțării cu 1% a contractului de asistență tehnică „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020”

HCL 27 DIN 2019

Privind aprobarea modificării și completării Organigramei și Statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Sarasău

HCL 26 DIN 2019

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 25 DIN 2019

Pentru identificarea și achiziționarea unor suprafețe de teren în vederea realizării obiectivului de investiție: ”REALIZAREA UNUI SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PE BAZĂ DE BIOMASĂ LA CLĂDIRILE PUBLICE DIN COMUNA SARASĂU”

HCL 24 DIN 2019

Privind aprobarea reactualizării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în comuna Sarasău

HCL 23 DIN 2019

Privind anularea unor obligații accesorii datorate bugetului local al comunei Sarasău

HCL 22 DIN 2019

Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 29/2018 privind ”Stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019”

HCL 21 DIN 2019

Modificarea hotărârii nr. 5/2019 privind aprobarea atribuirii pășunilor din comuna Sarasău prin închiriere către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului

HCL 20 DIN 2019

Pentru modificarea și completarea HCL nr. 18/2017 ”Privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare pentru județul Maramureș

HCL 19 DIN 2019

Privind actualizarea indicatorilor financiari pentru proiectul de investiții „Înființare teren de sport în comuna Sarasău”

HCL 18 DIN 2019

Privind actualizarea indicatorilor financiari pentru proiectul de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră de interes local din comuna Sarasău, județul Maramureș

HCL 17 DIN 2019

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 16 DIN 2019

Privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 15 DIN 2019

Privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primăriei comunei Sarasău în anul 2019

HCL 14 DIN 2019

Privind mandatarea ADIGDM pentru gestionarea relației cu OIREP în vederea valorificării ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje

HCL 13 DIN 2019

Privind punerea în aplicare a OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje prin adiționarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Sarasău nr. 21/29.03.2018

HCL 12 DIN 2019

Privind aprobarea Panului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ”CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE MOBILIER , ÎMPREJMUIRI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” în localitatea Sarasău, nr.806a

HCL 11 DIN 2019

Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordărilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Sarasău

HCL 10 DIN 2019

Aprobarea bugetului local pe anul 2019

HCL 9 DIN 2019

Aprobarea planului de acțiune de interes local pe anul 2019

HCL 8 DIN 2019

Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Sarasău

HCL 7 DIN 2019

Privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Sarasău

HCL 6 DIN 2019

Privind organizarea comisiei speciale pentru întocmirea și modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sarasău

HCL 5 DIN 2019

Aprobarea atribuirii pășunilor din comuna Sarasău prin închiriere către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului

HCL 4 DIN 2019

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI CADASTRALE PRIND ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A COMUNEI SARASĂU, A CONSTRUCȚIILOR C1 ȘI C2 AMPLASATE PE IMOBILUL ÎNSCRIS ÎN CF NR. 50716 UAT SARASĂU, SUB NR. CAD. 50716 CU ÎNSCRIERE PROVIZORIE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

HCL 3 DIN 2019

REFERITOARE LA MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII NR. 25 DIN 2017 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SARASĂU

HCL 2 DIN 2019

ACHIZIȚIONAREA UNUI SERVICIU DE ASISTARE, REPREZENTARE ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ ÎN VEDEREA REPREZENTĂRII ÎN JUSTIȚIE ȘI APĂRĂRII INTERESELOR UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE SARASĂU, PRIMĂRIEI COMUNEI SARASĂU ȘI A COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR SARASĂU ÎN PROCESELE ÎN CARE ACESTEA SUNT PARTE, AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR DE JUDECATĂ

HCL 1 din 2019

PRIVIND ORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE DIN COMUNA SARASĂU, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Ultima actualizare: 14:34 | 19.09.2023

Sari la conținut