Anunturi achizitie publica

ANUNȚ ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Număr anunț achiziție ADV1193079/12.01.2021

Denumire contract:

Servicii elaborare studii: Studiu privind analiza riscurilor de apariție a dezastrelor naturale și antropice și a tratamentului acestora

Data limita depunere oferta:

22.01.2021 12:00

Descriere contract:

Se vor presta ”Servicii elaborare studii: Studiu privind analiza riscurilor de apariție a dezastrelor naturale și antropice și a tratamentului acestora” în cadrul proiectului ”PREVENIREA ȘI APĂRAREA COMUNĂ ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ / PREVENTION AND COMMON DEFENSE IN EMERGENCY SITUATIONS”, Cod proiect 2SOFT / 4.2 / 71, proiect finanțat prin Programul ENI Cross Border Cooperation Romania Ucraina Se vor presta servicii pentru realizarea studiului de analiză a riscurilor în zona transfronatlieră cuprinzâd cele 2 localități partenere. În acest sens se vor parcurge etapele prevăzute în specificațiile tehnice.

Conditii referitoare la contract:

Conform Draft contract atasat, care trebuie asumat de catre prestator la depunerea ofertei

Conditii de participare:

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente: a) Formularul de oferta financiară C. Prețul se va exprima in lei, rotunjit la doua zecimale, valoarea fără TVA. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta financiară asumat de ofertant; lipsa acestui formular conduce la excluderea ofertantului din evaluare fără a se solicita clarificări. Oferta financiara va evidenția toate costurile, în raport cu cerințele normative în vigoare. Nu se accepta oferte alternative. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data limita a depunerii ofertelor, având caracter ferm si obligatoriu d.p.d.v. al conținutului și al informațiilor pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, oferta va fi considerata inacceptabila. b) Propunerea tehnică – va conține o descriere detaliată a serviciilor ofertate. c) Alte documente: Formular 1 Scrisoare de înaintare Formular 2 Împuternicire Formular A1 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 Formular D Declaraţie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca Formular D1 Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential Formular E informare privind asigurarea protecției prelucrării și gestionării datelor cu caracter personal Draftul de contract

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Clarificarile si formularele editabile se pot obtine de pe siteul primariei Sarasau https://www.primaria-sarasau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anunturi/anunturi-achizitie-publica/

Număr anunț achiziție ADV1193076/12.01.2021

Denumire contract:

Strategie comună privind conștientizarea și prevenirea publicului în situații de urgență cauzate de dezastre naturale și / sau antropice pentru perioada de 5 ani

Data limita depunere oferta:

22.01.2021 12:00

Descriere contract:

Prestatorul va realiza servicii de consultanță în vederea întocmirii lucrării: ”Strategie comună privind conștientizarea și prevenirea publicului în situații de urgență cauzate de dezastre naturale și / sau antropice pentru perioada de 5 ani”. Arealul studiat este situat în comuna Sarasău (Romania) și orașul Solotvino (Ucraina). Orizontul de analiză este de minim 5 ani. Cerintele sunt sunt detaliate in Caietul de sarcini, atasat

Conditii referitoare la contract:

Conform Draft contract atasat, care trebuie asumat de catre prestator la depunerea ofertei

Conditii de participare:

Ofertanții vor prezenta obligatoriu următoarele documente: a) Formularul de oferta financiară C. Prețul se va exprima in lei, rotunjit la doua zecimale, valoarea fără TVA. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă Formularul de oferta financiară asumat de ofertant; lipsa acestui formular conduce la excluderea ofertantului din evaluare fără a se solicita clarificări. Oferta financiara va evidenția toate costurile, în raport cu cerințele normative în vigoare. Nu se accepta oferte alternative. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile de la data limita a depunerii ofertelor, având caracter ferm si obligatoriu d.p.d.v. al conținutului și al informațiilor pe toată perioada de valabilitate a ofertei. În cazul în care prețul inclus în propunerea financiară depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului, oferta va fi considerata inacceptabila. b) Propunerea tehnică – va conține o descriere detaliată a serviciilor ofertate. c) Alte documente: Formular 1 Scrisoare de înaintare Formular 2 Împuternicire Formular A1 Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 Formular D Declaraţie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca Formular D1 Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential Formular E informare privind asigurarea protecției prelucrării și gestionării datelor cu caracter personal Draftul de contract

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Clarificările si formularele editabile se pot obţine de pe site-ul primăriei Sarasău https://www.primaria-sarasau.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/anunturi/anunturi-achizitie-publica/

RASPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICARI

Servicii realizare materiale vizibilitate proiect

RĂSPUNS LA SOLICITARILE DE CLARIFICĂRI

Sari la conținut