Proiecte acte normative

PROIECTE FINALIZATE

1.ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

2.CANALIZARE ȘI TRATAREA APELOR UZATE MENAJERE

3.REABILITARE STRADA ”ULIȚA PĂDURII”

4.CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ

5.REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE

6.REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE

7.ACHIZIȚIE UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL SPECIALIZAT PENTRU STINGEREA INCENDIILOR ȘI DESZĂPEZIRE

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

1.REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE INTERES LOCAL DIN COMUNA SARASĂU, JUDEȚUL MARAMUREȘ;MĂSURA 7.2

2.ÎNFIINȚARE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA SARASĂU

3.REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARASĂU, JUDEȚUL MARAMUREȘ

4.PREVENIRE ȘI APĂRAREA COMUNĂ ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ/PREVENTION AND COMMMON DEFENSE IN EMERGENCY SITUATIONS

PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE

1.REALIZAREA UNEI INSTALAȚII DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE, DIN DEȘEURILE DE BIOMASĂ PENTRU ALIMENTAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN COMUNA SARASĂU

2.ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ÎN U.A.T. SARASĂU , JUDEȚUL MARAMUREȘ

3.PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ, COMUNA SARASĂU

4. DEZVOLTAREA ȘI CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA SARASĂU

5.REALIZAREA UNUI PARC DE JOACĂ PENTRU COPII

6.CONSTRUIREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PENTRU EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ TIMPURIE -”CREȘĂ PENTRU COPII ÎN COMUNA SARASĂU, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Ultima actualizare: 14:34 | 19.09.2023

Sari la conținut